ניתוחי החלפת ברך באוכלוסייה הצעירה

ניתוחי החלפת ברך באוכלוסייה הצעירה

שחיקה מתקדמת של מפרק הברך מתרחשת לרוב בעשור השביעי או שמיני , יכולת השרידות של משתלי הברך על פי רוב עולה על שארית חיינו הממוצאת מגיל 70 ואילך ולכן מוציאה את גורם הצורך האפשרי בניתוח חוזר
חלק מהאנשים הסובלים שחיקה מתקדמת בברך הינם מתחת לגיל 50, חלקם עקב טראומה קודמת לברך, וחלקם עקב שחיקה ראשונית המתרחשת בגיל צעיר. בקבוצת גיל זו ההחלטה על החלפת הברך שונה במקצת- בחלק מהמקרים רק חלק מהברך שחוק וכך ישנה אופציה לתיקון ושיפור התפקוד על ידי ניתוחים משמרים שאינם החלפת המפרק.
מצב המפרק בחלק מהמקרים אינו מאפשר פתרון אחר אלא החלפת הברך, שיעורי הצלחת ניתוח זה הינה גבוהה בקבוצת חולים צעירה זו למרות שדרישותיהם מהמפרק המוחלף על פי רוב גבוהות. מטופלים רבים אינם מוכנים לחיות חיים חלקיים בגיל 50 עד 70 נוכח מפרק שחוק כאשר קיים פתרון.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.