מודעות והבנה של ניתוח החלפת מפרק הברך

מודעות והבנה של ניתוח החלפת מפרק הברך

ניתוח הינו דבר מאיים עבור כל אדם. כאשר מתבצעת התערבות ניתוחית על מנת להציל חיים קלה יותר הקבלה וההשלמה, כשאר מוצאת אופציה ניתוחית לשיפור תפקוד או להקלה מכאבים קשה יותר קבלת ההחלטה.
כאבים והגבלה תפקודית נוכח תהליך שחיקתי במפרק הברך הינם תהליך פרוגרסיבי, בתחילה ההפרעה מועטת או חלקית, בהדרגה מחריפים הכאבים והיכולת התפקודית מצטמצמת, אלו מקשים להחליט על התערבות ניתוחית, קיימת תמיד מחשבה שאם המצב יוותר כך אוכל לסובלו, אם לא יוחמר משמעותית תפקודי אין עדייו מקום לניתוח, אלו תהליכים טבעיים, אולם משמעות תהליך שחיקתי בברך הינו פרוגרסיבי ותמיד מתקדם, קצב התקדמותו שונה בין מטופלים אך תמיד בשנה הבאה יוחמר מצב הברך ויכולת התפקוד תצטמצם

Bookmark the permalink.

Comments are closed.