כאבי ברכיים על רקע קרע מניסקוס בגיל הבניים

כאבי ברכיים על רקע קרע מניסקוס בגיל הבניים

קרע מניסקיאלי בגילאים 40-60 שונה מקרע מניסקיאלי בגיל הצעיר, בגיל זה לרוב הקרע אינו טראמטי אלא על רקע שינויים מבניים במניסקוס נוכח העומס ארוך השנים, בנוסף סיכויי חיבור מניסקוס קרוע בגיל הביניים אפסי במידה ונתפר כירורגית.
לאור הבדלים משמעותיים אלו השיקולים של התערבות כירוגית בגיל זה נוכח קרע מניסקיאלי הינם שונים בתכלית.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.