החלטה על ניתוח להחלפת מפרק הברך

החלטה על ניתוח להחלפת מפרק הברך

החלטה על החלפת מפרק הינה אירוע משמעותי ובעל חשיבות עבור כל אדם. אנשים שונים מיחסים משמעות ורואים ניתוח כלשהו בדרך שונה, למרות השוני בין האנשים, מצבם התפקודי והבריאותי, יש חשיבות עליונה בשלמות ובקבלה של הניתוח, התהליך לקראתו, סיכוניו, וסיכוייו וכן המהלך אחריו.
ללא החלטה מלאה מעין זו מצד המטופל אין למהר ולבצע ניתוח, מטופלים רבים מהססים , מתלבטים, או מואצים לניתוח על ידי בני משפחה אשר כל רצונם לשפר תפקודו של אהובם, יש להסביר ולאפשר למטופל עצמו להגיע להכרה שניתוח החלפת הברך בזמן זה הינו הפתרון הנכון עבורו, לעיתים אדם מציב עבור עצמו גבולות אשר מעבר להם יבצע הניתוח- למשל כאשר לא יוכל שוב להלך הליכת הבוקר הקבועה, או לצאת לסופר לקניות, אם מטופל זקוק לאלו על מנת להיות שלם עם החלטתו יש לאפשר זאת בסבלנות, קשה מאוד לקבל משמעות הניתוח או סיבוך ניתוחי בהעדר השלמה קודם לניתוח.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.